Archief


In het archief vindt u een historisch overzicht van alle nieuwsberichten die op de website van Bruggen Bouwen gepubliceerd zijn.


29-05-2018   -
lees verder

Een startkwalificatie – een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 – is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet voor kwetsbare jongeren. Al lukt een diploma halen niet altijd, jongeren kunnen wl veel. In het digitale portfolio Cozima maken wij die compe- tenties zichtbaar. Dat vergroot de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. Cozima is een prima instrument voor een leven lang...


28-09-2017   -
lees verder

Kwetsbare jongen via ESF project Bruggen Bouwen aan het werk. Zeven jongeren hebben een speciaal traject doorlopen kregen een ECVET-certificaat uitgereikt dat hen verder brengt in de maatschappij.   lees hier meer over dit project.  


19-07-2017   -
lees verder

Subsidieregeling Praktijkleren VSO/PRO   Vanaf 1 augustus 2017 zal de subsidieregeling praktijkleren ook voor vso / pro en entreeopleiding beschikbaar worden gesteld. Het is een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van een werkgever. Per stagiaire kan het leerbedrijf een tegemoetkoming ontvangen van maximaal €2700,- per schooljaar. Wilt u als werkgever komend schooljaar...


02-07-2017   -
lees verder

Op donderdag 29 juni j.l. is door Aloysius, Citaverde College, Onderwijsgroep Buitengewoon en Gilde Opleidingen een minisymposium georganiseerd over VSV-maatregel 7, het project Versterken en verbinden vso, pro en mbo. Het symposium vond plaats bij het Citaverde College in Hegelsom, een locatie die door de aanwezigen zeer gewaardeerd werd, mede door de inzet van leerlingen van de school....


07-06-2017   -
lees verder

Helaas lukt het niet iedereen in het beroepsonderwijs om een volledig diploma te halen. Soms is de theorie te lastig, zit gedrag in de weg of voelt een jongere zich niet thuis op school. Leren in de beroepspraktijk is dan vaak beter en dan blijkt op de werkvloer dat deze jongeren wl veel kunnen.   Met een ECVET project deelcertificaten behalen wat waarde heeft voor de arbeidsmarkt!


20-04-2017   -
lees verder

Aloysius, Citaverde College, Onderwijsgroep Buitengewoon en Gilde Opleidingen nodigen u van harte uit voor het minisymposium over VSV-maatregel 7, het project Versterken en verbinden vso, pro en mbo.   Wij presenteren de eerste resultaten van de deelprojecten: 0-meting over de doorstroom naar richting en niveau in het mbo samenwerking met Citaverde en Buitengewoon bij de ontwikkeling van...


18-04-2017   -
lees verder

Op donderdag 30 en vrijdag 31 maart stond de vijfde transnationale meeting in het kader van Cozima op het programma, bij het Felix Fechenbach Kolleg in Detmold, één van de Duitse partners.   Het project verloopt voorspoedig, zelfs zodanig dat het medio september ‘live’ kan gaan, terwijl het project nog een jaar loopt. Op die manier kan als het ware een jaar lang...


18-04-2017   -
lees verder

Per deelproject kunt u hier de opbrengst en stand van zaken van het project Bruggen Bouwen teruglezen.


21-03-2017   -
lees verder

  Bruggen Bouwen bouwt constructief verder aan het creëren van de beste kansen op een betekenisvolle toekomst voor leerlingen. Onder meer via het project Versterken, Verbinden VSO-PrO (VVV) . Welke als doel heeft “minder voortijdig schoolverlaten”.   Klik hier voor de uitgebreide tussenevaluatie.        


20-02-2017   -
lees verder

Hierbij vind je in vogelvlucht de voortgang van het eerste projectjaar van het Koersproject Bruggen Bouwen. Per deelproject wordt kort de opbrengst en stand van zaken gemeld.   Deelproject 1, Data en informatie op orde Opgeleverd zijn: een model met stroomschema’s richting arbeid en doorleren en de bijbehorende informatiebehoefte een analyse van witte vlekken in administraties...


16-02-2017   -
lees verder

Minister Jet Bussemaker heeft onlangs het besluit genomen, dat erkende leerbedrijven die stagiaires van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), entree in het vmbo hebben, ook gebruik kunnen gaan maken van de subsidie Praktijkleren (schooljaar 2017-2018). Een extra financiële stimulans van maximaal € 2.700,00 kan door het leerbedrijf worden aangevraagd....


25-01-2017   -
lees verder

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Onderzoek een dataset ontwikkeld voor de door- en uitstroom van VSO-leerlingen naar MBO en Arbeid en het verzamelen van data omtrent uitstroom, vakken, behaalde diploma’s/certificaten, arbeidstoeleiding en stage binnen de Aloysius scholen.   Verder hebben er binnen de regio Roermond in samenwerking met ECBO twee bijeenkomsten Kennisatelier...


23-01-2017   -
lees verder

Op 13 december 2016 vond een unieke kick-off plaats van samenwerkende organisaties die zich in Roermond en Midden-Limburg inzetten voor jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemende organisaties zijn: Match Winners, Gilde Opleidingen en Aloysius Stichting. Doel is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een diploma of erkend certificaat te laten behalen zodat...


24-11-2016   -
lees verder

Hoe leiden we kwetsbare jongeren toe naar een passende werkplek en zorgen we ervoor dat zij zo mogelijk ook certificaten of een diploma halen? Op die vraag geven partners in onderwijs, zorg, arbeidstoeleiding en bedrijfsleven in Helmond samen antwoord via het nieuwe Portaal. Géén nieuwe organisatie, wél een netwerk van onderwijs, arbeid en zorg die samen de route naar werk...


24-11-2016   -
lees verder

Jongeren leren ontzettend veel op de werkvloer. Samen met De Pastorie in Roermond en de VDL groep laten wij kennis certificeren en daar waar mogelijk examineren door het examenbureau van Gilde Opleidingen. In januari starten we de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven tijdens de kick-off.


24-11-2016   -
lees verder

In de laatste krant Samen betekenisvol leren die Aloysius uitbrengt voor netwerkpartners in Brabant en Limburg verscheen een artikel over Bruggen Bouwen. Wat zijn we nu aan het doen? Download hier het artikel.


24-11-2016   -
lees verder

Hoe pak je als vso de regionale samenwerking aan met het mbo, praktijkonderwijs, de gemeenten, samenwerkingsverbanden en werkgevers? Met het programma Bruggen Bouwen geeft de Aloysius Stichting hieraan vorm. Programmamanager Trudy Sijbers legt tijdens Het Congres op 25 november in Papendal uit met welke projecten zij dit doet en ze zet twee ‘good practices’ in de spotlights. Het...


08-11-2016   -
lees verder

Wat is het programma Bruggen Bouwen nu precies? Welke partners werken mee aan Bruggen Bouwen? En hoe krijgt het programma handen en voeten binnen het vso?   Op al deze vragen wordt antwoord gegeven op de nieuwe website van Bruggen Bouwen. Met enige regelmaat worden er ook nieuwsberichten gepubliceerd zodat nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd kunnen worden.   Zijn er vragen of...


10-03-2016   -
lees verder

Bruggen bouwen met het mbo en de arbeidsmarkt Om onze leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle toekomst, werken onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs de komende jaren aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo en de arbeidsmarkt. Samen met het mbo en CINOP voert Aloysius het Programma Bruggen Bouwen uit. Klik hier voor het uitgebreide artikel uit het...


04-12-2015   -
lees verder

Bruggen Bouwen is een meerjarig landelijk programma voor het verbeteren van de aansluiting en doorstroming van VSO-leerlingen met gedragsproblematieken naar arbeid en het MBO. Het is een initiatief van de Aloysius Stichting. Er is een landelijk programmateam dat inhoudelijk wordt ondersteund door CINOP. Het programma heeft een looptijd van 2016 tot en met 2019.   Lees hier over het...