Versterken en Verbinden

Minder voortijdig schoolverlaten (vsv) door de samenwerking tussen voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en het mbo in de regio Venlo/ Roermond verder verbeteren. Dat gebeurt door Onderwijsgroep Buitengewoon, het Citaverde College, Gilde Opleidingen en de Aloysius Stichting, met een bijdrage uit de VSV-middelen. Doelen voor dit schooljaar:

  • de uitval van leerlingen die vanuit praktijkonderwijs of vso overstappen naar het mbo in kaart brengen
  • een model ontwikkelen om doorstroom en vsv van deze leerlingen goed te monitoren bij Gilde en Citaverde
  • minder uitval door meer symbiosetrajecten met mbo-opleidingen Citaverde en praktijkonderwijs/vso (leerlingen zijn ingeschreven in het praktijkonderwijs of vso maar volgen al lessen in het mbo)
  • eerder meten wat leerlingen in praktijkonderwijs of vso nodig hebben aan voorbereiding op de overstap naar Gilde Opleidingen, plus betere communicatie en warme overdracht
  • goede afstemming over monitoring vsv in de regio