Vijfde transnationale projectmeeting Cozima

18 april 2017
Vijfde transnationale projectmeeting Cozima

Op donderdag 30 en vrijdag 31 maart stond de vijfde transnationale meeting in het kader van Cozima op het programma, bij het Felix Fechenbach Kolleg in Detmold, één van de Duitse partners.

 

Het project verloopt voorspoedig, zelfs zodanig dat het medio september ‘live’ kan gaan, terwijl het project nog een jaar loopt. Op die manier kan als het ware een jaar lang in de praktijk worden getest, met de volledige technische ondersteuning.

 

Na de vierde projectmeeting is Lanaken startte een grootscheepse testfase, waarbij niet alleen de scholen van de partners werden betrokken, maar ook andere scholen van b.v. de Aloysius Stichting. De waardevolle input van die testfase werd geëvalueerd en zoveel mogelijk omgezet in concrete acties en aanpassingen.

Vervolgens werd de tweede testfase ‘in de steigers gezet’. Daarin gaan de leerlingen met het ePortfolio aan de slag (bij één van de Duitse partners gebeurde dat ook al in fase 1), om ook bij hen informatie op halen.

 

Naast de oorspronkelijke doelstelling (het ontwikkelen van een levenslang portfolio) is inmiddels een tweede speerpunt benoemd, namelijk het digitaliseren en implementeren van het ‘examenportfolio Entree’, zoals dat b.v. door het Graafschap College en ROC Ter Aa (Helmond) wordt gebruikt. Dit deel wordt als een aparte module ontwikkeld, zodat het alleen zichtbaar is als een leerling er ook daadwerkelijk gebruik van gaat maken.

 

In week 37 (11 t/m. 15 september) vindt een grootschalige training plaats. Gedurende twee dagen worden dan de toekomstige begeleiders geschoold in het dagelijks gebruik van het ePortfolio. Voor ‘Administrators’ wordt drie dagen ingeruimd. Deelname aan die training is uitermate belangrijk om op een goede manier met het ePortfolio van Cozima te kunnen starten.

 

Meer informatie over dit mooie project? kijk op www.cozima.eu

 
 

29-05-2018   -

28-09-2017   -

19-07-2017   -

07-06-2017   -

23-01-2017   -

24-11-2016   -

10-03-2016   -