Bruggen bouwen
De beste kansen op een betekenisvolle toekomst: dat willen wij voor onze leerlingen. Daarom voert de Aloysius Stichting de komende jaren het programma Bruggen Bouwen uit. Wij focussen op betere doorstroom van voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar Entreeonderwijs of mbo of werk én op examinering en certificering van leerlingen. Dat doen we in verschillende regionale pilots en projecten, samen met onze netwerkpartners.
Trainingsweek Cozima
02-10-2017
Trainingsweek Cozima
lees verder

In de week van 11 t/m 15 september zijn ruim 45 collega’s van de diverse europese partners in dit Erasmus+ project wegwijs gemaakt in het ePortfolio van Cozima. Uitgenodigd waren mentoren, begeleiders, stagecoördinatoren en toekomstige beheerders. Klik hier om een indruk te krijgen van deze...

Deeldiploma en betaalde baan
07-06-2017
Deeldiploma en betaalde baan
lees verder

Helaas lukt het niet iedereen in het beroepsonderwijs om een volledig diploma te halen. Soms is de theorie te lastig, zit gedrag in de weg of voelt een jongere zich niet thuis op school. Leren in de beroepspraktijk is dan vaak beter en dan blijkt op de werkvloer dat deze jongeren wél veel...