Bruggen bouwen
De beste kansen op een betekenisvolle toekomst: dat willen wij voor onze leerlingen. Daarom voert de Aloysius Stichting de komende jaren het programma Bruggen Bouwen uit. Wij focussen op betere doorstroom van voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar Entreeonderwijs of mbo of werk Ún op examinering en certificering van leerlingen. Dat doen we in verschillende regionale pilots en projecten, samen met onze netwerkpartners.
uitreiking ECVET certificaat
28-09-2017
uitreiking ECVET certificaat
lees verder

Kwetsbare jongen via ESF project Bruggen Bouwen aan het werk. Zeven jongeren hebben een speciaal traject doorlopen kregen een ECVET-certificaat uitgereikt dat hen verder brengt in de maatschappij.   lees hier meer over dit project.

Subsidie Praktijkleren
19-07-2017
Subsidie Praktijkleren
lees verder

Subsidieregeling Praktijkleren VSO/PRO   Vanaf 1 augustus 2017 zal de subsidieregeling praktijkleren ook voor vso / pro en entreeopleiding beschikbaar worden gesteld. Het is een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van een werkgever. Per stagiaire kan het leerbedrijf een tegemoetkoming...

Terugblik symposium VSV maatregel 7
02-07-2017
Terugblik symposium VSV maatregel 7
lees verder

Op donderdag 29 juni j.l. is door Aloysius, Citaverde College, Onderwijsgroep Buitengewoon en Gilde Opleidingen een minisymposium georganiseerd over VSV-maatregel 7, het project Versterken en verbinden vso, pro en mbo. Het symposium vond plaats bij het Citaverde College in Hegelsom, een locatie...