Bruggen bouwen
De beste kansen op een betekenisvolle toekomst: dat willen wij voor onze leerlingen. Daarom voert de Aloysius Stichting de komende jaren het programma Bruggen Bouwen uit. Wij focussen op betere doorstroom van voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar Entreeonderwijs of mbo of werk Ún op examinering en certificering van leerlingen. Dat doen we in verschillende regionale pilots en projecten, samen met onze netwerkpartners.
Kick Off Bruggen Bouwen
23-01-2017
Kick Off Bruggen Bouwen
lees verder

Op 13 december 2016 vond een unieke kick-off plaats van samenwerkende organisaties die zich in Roermond en Midden-Limburg inzetten voor jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemende organisaties zijn: Match Winners, Gilde Opleidingen en Aloysius Stichting. Doel is om jongeren...

Presentatie Bruggen Bouwen tijdens Lecso congres
24-11-2016
Presentatie Bruggen Bouwen tijdens Lecso congres
lees verder

Hoe pak je als vso de regionale samenwerking aan met het mbo, praktijkonderwijs, de gemeenten, samenwerkingsverbanden en werkgevers? Met het programma Bruggen Bouwen geeft de Aloysius Stichting hieraan vorm. Programmamanager Trudy Sijbers legt tijdens Het Congres op 25 november in Papendal uit...

Het Portaal Helmond
24-11-2016
Het Portaal Helmond
lees verder

Hoe leiden we kwetsbare jongeren toe naar een passende werkplek en zorgen we ervoor dat zij zo mogelijk ook certificaten of een diploma halen? Op die vraag geven partners in onderwijs, zorg, arbeidstoeleiding en bedrijfsleven in Helmond samen antwoord via het nieuwe Portaal. Géén...