Waarom Bruggen Bouwen?

De komst van de Entreeopleiding en hogere taal- en rekeneisen, passend onderwijs en decentralisaties in jeugd, zorg en werk: de wereld staat niet stil. Deze veranderingen hebben impact op de kansen voor onze leerlingen. Hoe beter wij samenwerking met het mbo en de arbeidsmarkt, hoe beter onze leerlingen kunnen overstappen. Als onze leerlingen vervolgens kunnen aantonen wat zij kennen, kunnen, weten en hebben geleerd, vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Vandaar dat wij bruggen bouwen met partners in mbo en arbeid.

 

Zie ook het artikel over Bruggen Bouwen uit het jaarmagazine 2015/2016.