Samen Oplopen

Subsidie voor initiatief ‘Samen oplopen’

 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent een subsidie toe aan het initiatief ‘Samen oplopen’ van Esther Vergeest, leerkracht van VSO de Ortolaan Heibloem. Doel van het initiatief is om voor de VSO-leerlingen met complexe gedragsproblematiek leer-, en ervaringsmogelijkheden te creëren waarbij werknemersvaardigheden centraal staan. Er wordt een combinatie gemaakt van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en leergebied overstijgende 4-D leren (data, duiden, doelen en doen).

 

Samen optrekken

"Nu werkt elke docent en stagebegeleider op eigen houtje naar eigen professionele inzichten. Door samen op te trekken en de visie uit het beleidsplan te vertalen naar de klas, krijgt de invulling van LOB en stage meer gewicht en worden wij als docenten en begeleiders ons nog beter bewust van wat wij doen en waarom", aldus Esther. Leerlingen profiteren hiervan doordat opdrachten beter gaan aansluiten op zijn of haar behoeften en mogelijkheden en rijker worden qua leerervaring. Bedrijven hebben juist baat bij de samenwerking tussen de scholen. Er wordt met één stageboek gewerkt, stageplekken en contacten worden op elkaar afgestemd.

 

LOB is in vergelijking met het vo en mbo binnen het vso nog matig ontwikkeld. Met dit initiatief wil Esther daar graag verandering in brengen. Activiteiten vinden nu veelal plaats op elke school apart, waarbij vaak één docent of stagebegeleider verantwoordelijk is voor LOB en stage. Dit maakt het lastig om te zorgen voor voldoende kwaliteit, ook omdat veel afhangt van één persoon. Door samen met LOB- en stagedocenten van andere scholen op te trekken en in de teams op school LOB echt goed in te richten, kunnen wij ons onderwijs verbeteren.

 

Trainingsaanbod

In het vso, waar wij vaak op kleinere scholen met veel experts werken, is de aandacht sterk gericht op het kind en de zorg en aandacht die het nodig heeft. Het buiten de deur kijken, contacten onderhouden met bedrijven en het organiseren van praktijkgerichte leerervaringen is volgens Esther nog niet heel gebruikelijk. "Om die reden wordt er een trainingsaanbod (train de trainer) ontwikkeld die wij zelf kunnen volgen om LOB en stage meer gestructureerd en professioneler aan te kunnen bieden op de eigen school en waarmee wij vervolgens docenten van andere scholen binnen onze stichting trainen en ondersteunen”.

 

Aloysius is erg blij met de toekenning van deze subsidie aan het initiatief ‘Samen oplopen’. Op deze manier kunnen we samen nog beter het LOB in de scholen op de kaart zetten. Naast het initiatief van Esther Vergeest heeft ook een collega van Scholengemeenschap Harreveld (sector Noord & Gesloten) een aanvraag ingediend en ook deze is toegekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.