Nieuwsberichten


Digitaal portfolio
29-05-2018
Digitaal portfolio
lees verder

Een startkwalificatie – een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 – is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet voor kwetsbare jongeren. Al lukt een diploma halen niet altijd, jongeren kunnen wÚl veel. In het digitale portfolio Cozima maken wij die compe- tenties zichtbaar. Dat vergroot...

Trainingsweek Cozima
02-10-2017
Trainingsweek Cozima
lees verder

In de week van 11 t/m 15 september zijn ruim 45 collega’s van de diverse europese partners in dit Erasmus+ project wegwijs gemaakt in het ePortfolio van Cozima. Uitgenodigd waren mentoren, begeleiders, stageco÷rdinatoren en toekomstige beheerders. Klik hier om een indruk te krijgen van deze...


29-05-2018   -
lees verder

Een startkwalificatie – een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 – is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet voor kwetsbare jongeren. Al lukt een diploma halen niet altijd, jongeren kunnen wÚl veel. In het digitale portfolio Cozima maken wij die compe- tenties zichtbaar. Dat vergroot de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. Cozima is een prima instrument voor een leven lang...


02-10-2017   -
lees verder

In de week van 11 t/m 15 september zijn ruim 45 collega’s van de diverse europese partners in dit Erasmus+ project wegwijs gemaakt in het ePortfolio van Cozima. Uitgenodigd waren mentoren, begeleiders, stageco÷rdinatoren en toekomstige beheerders. Klik hier om een indruk te krijgen van deze succesvolle week.


07-06-2017   -
lees verder

Helaas lukt het niet iedereen in het beroepsonderwijs om een volledig diploma te halen. Soms is de theorie te lastig, zit gedrag in de weg of voelt een jongere zich niet thuis op school. Leren in de beroepspraktijk is dan vaak beter en dan blijkt op de werkvloer dat deze jongeren wÚl veel kunnen.   Met een ECVET project deelcertificaten behalen wat waarde heeft voor de arbeidsmarkt!


10-03-2016   -
lees verder

Bruggen bouwen met het mbo en de arbeidsmarkt Om onze leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle toekomst, werken onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs de komende jaren aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo en de arbeidsmarkt. Samen met het mbo en CINOP voert Aloysius het Programma Bruggen Bouwen uit. Klik hier voor het uitgebreide artikel uit het...


04-12-2015   -
lees verder

Bruggen Bouwen is een meerjarig landelijk programma voor het verbeteren van de aansluiting en doorstroming van VSO-leerlingen met gedragsproblematieken naar arbeid en het MBO. Het is een initiatief van de Aloysius Stichting. Er is een landelijk programmateam dat inhoudelijk wordt ondersteund door CINOP. Het programma heeft een looptijd van 2016 tot en met 2019.   Lees hier over het...