Drie projecten

Met gemeente Roermond en Gilde Opleidingen werken wij met Europese subsidie aan drie projecten in de regio Roermond.

 

Onderzoek

We ontwikkelen een model om het opleidingsaanbod voor kwetsbare groepen in een regio te beoordelen in relatie tot de vraag van de arbeidsmarkt. In een kennisatelier bekijken we hoe je de in-, door- en uitstroom van leerlingen goed kunt volgen en wat nu exact nodig is voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Klik hier voor het artikel "Werken met data" uit De Nieuwe MESO.

 

Vroegmeting/vroegmelding

Wat heeft een leerling nodig om succesvol te starten in het mbo? Dat brengen we samen met het mbo tijdig in kaart in het vso. Een leerling kan zo nog heel specifiek werken aan kennis, houding of gedrag die nodig is in het mbo. Ook kan hij vast meelopen in het mbo en kan eventuele extra ondersteuning zo meteen starten in het mbo. Alle relevante informatie gaat mee in het Digitaal Doorstroom Dossier.

 

Arbeid

Samen met regionale bedrijven onderzoeken we hoe we kunnen (deel)certificeren, examineren en diplomeren wat leerlingen/werknemers leren op de werkvloer.