Het Portaal Helmond

24 november 2016
Het Portaal Helmond

Hoe leiden we kwetsbare jongeren toe naar een passende werkplek en zorgen we ervoor dat zij zo mogelijk ook certificaten of een diploma halen? Op die vraag geven partners in onderwijs, zorg, arbeidstoeleiding en bedrijfsleven in Helmond samen antwoord via het nieuwe Portaal. Géén nieuwe organisatie, wél een netwerk van onderwijs, arbeid en zorg die samen de route naar werk vernieuwen. Lees meer in dit artikel.

 
 

29-05-2018   -

28-09-2017   -

19-07-2017   -

07-06-2017   -

23-01-2017   -

24-11-2016   -

10-03-2016   -