Deeldiploma en betaalde baan

07 juni 2017

Helaas lukt het niet iedereen in het beroepsonderwijs om een volledig diploma te halen. Soms
is de theorie te lastig, zit gedrag in de weg of voelt een jongere zich niet thuis op school. Leren in de beroepspraktijk is dan vaak beter en dan blijkt op de werkvloer dat deze jongeren wl veel kunnen.

 

Met een ECVET project deelcertificaten behalen wat waarde heeft voor de arbeidsmarkt!

 
 

29-05-2018   -

28-09-2017   -

19-07-2017   -

07-06-2017   -

23-01-2017   -

24-11-2016   -

10-03-2016   -