Achtergronden Onderzoek (Data op orde) binnen Bruggen Bouwen

25 januari 2017
Achtergronden Onderzoek (Data op orde) binnen Bruggen Bouwen

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Onderzoek een dataset ontwikkeld voor de door- en uitstroom van VSO-leerlingen naar MBO en Arbeid en het verzamelen van data omtrent uitstroom, vakken, behaalde diploma’s/certificaten, arbeidstoeleiding en stage binnen de Aloysius scholen.

 

Verder hebben er binnen de regio Roermond in samenwerking met ECBO twee bijeenkomsten Kennisatelier plaatsgevonden met het thema “werken met data”. Dit naar aanleiding van het interviewen van ketenpartners binnen de regio Roermond over het werken met data, en het hieruit voortvloeiende artikel “Werken met data” in De Nieuwe Meso, (Hermanussen, J. & Brinkman, M. (2016). Werken met Data. DNM, september 2016, nr. 3). Met de ketenpartners is afgesproken dat de werkgroep Onderzoek in samenwerking met ECBO gaat onderzoeken of bestaande datasystemen uitgebreid kunnen worden met bepaalde kwalitatieve en/of kwantitatieve data met het uiteindelijke doel het voorkomen van uitval van o.a. VSO-leerlingen.

 

Tenslotte is de werkgroep Onderzoek op dit moment bezig met het maken van een concept vragenlijst om als 0-meting VSV te dienen voor VSO- en PrO-leerlingen binnen RMC regio 38 (Noord- en Midden-Limburg). Deze vragenlijst zal als input dienen voor een model doorstroom- en VSV-rapportage.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marjo Brinkman, projectleider werkgroep Onderzoek Bruggen Bouwen. marjo.brinkman@aloysiusstichting.nl

 
 

29-05-2018   -

28-09-2017   -

19-07-2017   -

07-06-2017   -

23-01-2017   -

24-11-2016   -

10-03-2016   -